смт. Черкаське. Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів

  


http://www.pedpresa.com.ua/
ІI семестр 2014-2015 н р
Сайт - опитування

Чи зацікавив Вас наш сайт?


Посмотреть результаты голосования
: clustrmaps-widget href=siClickCount();id

Методичне об'єднання класних керівників

Аналіз роботи МО за 2013-2014н.р.

 

 

 До складу МО у 2013-2014 навчальному році входило 20 класних керівників. Початкову школу представляли 8 вчителів, та 12 – середня та старша школа.

           Методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вирішенні проблемного питання : “Виховання креативної особистості учня на основі ключових компетенцій.”      Ця проблема, наряду з проблемою над якою працювали всі вчителі школи: “Запровадження інноваційних навчально – виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу”, стали розвитком і доповненням педагогічної проблеми над якою працювали вчителі Дніпропетровської області: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

        Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах. Перед нами постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища.
      Робота  методичного  об’єднання  класних  керівників  спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплює  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів.

       Метою виховної роботи з учнями є забезпечення процесу набуття ними соціального досвіду , успадкування духовних надбань українського народу , досягнення високої культури міжнаціональних взаємин , формування особистісних рис громадян України , розвиненої духовності , фізичної досконалості , моральної , художньо-естетичної , трудової , екологічної культури.

      З метою  психологічного  обґрунтування  організації  виховного  процесу  в  школі  та  забезпечення  об’єктивною  інформацією  щодо  роботи  класних  колективів  за   напрямками  «Основних  орієнтирів  виховання  інноваційної   особистості»  проведено   скринінгове  обстеження  всіх  класів  школи, класними керівниками складено  схеми-характеристики  кожного  класу  та  визначено  рівень  розвитку  ціннісних  орієнтацій  кожного   учня.

Опрацювання  одержаної  інформації  дозволило  скласти  моніторинг  виховної  роботи  як  в  школі  в  цілому,  так  і  по  кожному   класу  окремо,  зробити  як  загальний,  так  і  порівняльний  аналіз,  подати  графічну   інтерпретацію

Аналіз роботи МО класних керівників за минулий навчальний рік показав, що класні керівники нашої школи проводять виховну та культурно-масову позаурочну роботу з учнями відповідно до основних орієнтирів виховання, щодо наказу МОНМС України від 31/10 2011 року №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

           Згідно плану роботи методичного об’єднання було проведено п*ять засідань, які походили у різних формах: круглий стіл, дискусія, методичний діалог, тренінг, спільна підготовка відкритих заходів.

      Поставлені задачі вирішувалися шляхом удосконалення методики проведення позакласних заходів, індивідуальної і групової роботи с дітьми, через розвиток здібностей і природних задатків учнів, підвищення мотивації, ознайомлення класних керівників з педагогічною та методичною літературою.

   Науково-методична проблема МО класних керівників:

       «Виховання креативної, інноваційної особистості в умовах  

         співпраці школи, сім’ї, громадськості»  

Головні зусилля було зосередже­но на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підви­щенні їхньої професійної май­стерності, створенні творчої атмосфери, морально-психо­логічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.Проведення засідань сприяло підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гало отримати необхідні знання для втілення педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості, сприяло запровадженню інтер­активних методик у виховний процес та активних форм і видів діяльності. Під час роботи над проб­лемними питаннями в системі методичного забезпечення ос­новну увагу спрямовано на ви­конання таких завдань:

  •  Підвищення  практичної під­готовки класних керівників до формування активної життєвої позиції, позитивної мотивації до навчання та вибору майбутньої професії;
  •  Вироблення єдиних вимог у вирішенні принципових питань    

 практичної   реалізації педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості

  •  Вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-

  теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної      майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;

  •  Ознайомлення з передовим педагогіч­ним досвідом та впрова­дженням його в практику роботи школи;
  •  Впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних  форм  роботи:  ро­льових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів , тощо.

 

Перелік відкритих заходів на 2013 – 2014 навчальний рік  І семестр

 

Тема

клас             

Класний керівник

вересень

Зустріч з ветеранами партизансько-підпільного руху

 

11

 

Руда Т.А.

Старти надій. Веселі старти

Шелест В.В.

«Партизанський рух України

Чумак О.М.

   жовтень

Мандрівка у країну ввічливості

Томашова О.С.

«Наша Вітчизна – Україна».

Томашова О.С,

Наша барвінкова, солов’їна мова

Черненко І.О.

«Ми горді тим, що українці»

Плясецька С.М.

Люби ближнього як самого себе

Бурмакіна С.Ж.

«Уміння бути толерантними»

Ільченко О.О.

                Листопад

Свято осені «Осінні фарби»

Журенко В.М.

Свято рідного слова

Чумак О.М.

Свято рідного слова

Амінєва Ю.В.

«Великий дім – Держава»

Мосейчук Т.Є.

«Славетні українці»

Шелест В.В.

«Славимо працю»

Король А.Б.

«Про гостинність і гостей»

Амінєва Ю.В.

«Світ моїх захоплень»

Соколюк О.В.

«Трудова біографія моєї родини»

Семенова Т.Р.

«Ким бути?  Моє майбутнє»

Хільман Н.О.

«Моя майбутня професія – яка вона?»

Гулькіна С.М.

 «Мода і здоров*я»

10

Шот В.М.

«Основа правосвідомості громадянина України» Диспут

 

11

 

Руда Т.А.

                       грудень

Свято козачат

Мосейчук Т.Є.

«Уся правда про СНІД»

Кочева Л.В.

Моє дозвілля

Морозова Г.А.

«День захисника Вітчизни»

Поволяшко Н. В.

У лісі казкових дерев»

Плясецька С.М.

День збройних сил України

Журенко В.М.

«Ялинка збирає друзів.

Король А.Б.

Театралізоване шоу  до Дня Святого Миколая

Поволяшко.В.

«Новорічна казка»

Бурмакіна С.Ж.

«Новорічна казка»

Соколюк О.В.

«Новорічна казка»

Семенова Т.Р.

«Новорічне  свято».

Хільман Н.О.

Україна від козацьких часів до сьогодення

Морозова Г.А.

«Моє ім.*я звучить в віках».

Гулькіна С.І.

Новорічна казка

Кочева Л.В.

 

 

Перелік відкритих заходів на 2013 – 2014 навчальний рік  ІІ семестр

   січень

«День Соборності України»

11

Руда Т.А.

«Пізнай себе»

 

Чумак О.М.

«Який Я, яким я хочу бути»

Амінєва Ю.В.

«Я і мій характер»

Бурмакіна С.Ж,

   лютий

День захисника Вітчизни

Поволяшко Н.В.

Свято зустрічі з випускниками

11

Руда Т.А.

«Наш вічний біль – Афганістан!»

Кочева Л.В.

«Чарівні слова відкривають серця»

 

Журенко В.М.

«Від матері доні добро передати»

Плясецька С.М.

    березень

«Давайте, друзі разом природу берегти»

Бурмакіна С.Ж.

«Вмійте природу любити»

Семенова Т.Р.

«Захистимо усе живе»

Мосейчук Т.Є.

«Дав обіцянку – виконуй»

Томашова О.С.

«Дерево міцне корінням, а людина друзями»

Шелест В.В.

«Сім природних чудес України»

Соколюк О.В.

           квітень

День гумору

Гулькіна С.І.

«Уроки Чорнобиля»

10

Шот В.М.

«Твоя правова культура»

Хільман Н.О.

«Я маю право… Кожна  людина має право»

Король А.Б.

   травень

Літературно-музична композиція до Дня Перемоги

Ільченко О.О.

«Ніхто не забутий. Ніщо не забуте»

Морозова Г.А.

«Мій рідний край»

Черненко І.О.

 

В результаті проведеної роботи зріс рівень вихованості учнів, створились умови щодо виявлення індивідуального підходу до кожної дитини, зміцніла співпраця учителів і органів шкільного самоврядування, класних керівників і батьківської громадськості.

         Протягом навчального року такі класні керівники як Король А.Б., Мосейчук Т.Є.,  Гулькіна С.І.,  Кочева Л.В., Чумак О.М., Семенова.ТР., Шот В.М.

 творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацювали із шкільним психологом.

У школі були створені умови для формування власного життєвого досвіду учнів; актуалізації знань, умінь і навичок вихованців, практичного застосування набутих знань, умінь та навичок у взаємодії з оточуючим; формування у вихованців потреби в самореалізації, самовираженні; творчої особистісно та суспільно значущої діяльності, яка йде від дитячих потреб, інтересів, вікових та індивідуальних особливостей.

        Виходячи з аналізу роботи за 2013-2014 навчальний рік, необхідно у 2014-2015н.р. -  продовжити надання допомоги класним керівникам  в удосконаленні форм і методів організації виховної роботи з класним колективом -  підсилити роботу з учнями, спрямовану на зміцнення їх здоров*я і формування здорового способу життя, на збільшення кількості школярів, які відвідують гуртки та спортивні секції.

- націлити спільні зусилля школи, та сім’ї на попередження асоціативної поведінки учнів, удосконалюючи профілактичну роботу; 

- активізувати роботу спрямовану на розвиток шкільного самоврядування;

       -  удосконалювати діяльність класних керівників по формуванню соціальної компетентності у дітей шляхом вивчення передового педагогічного досвіду, взаємо відвідування класних годин, відкритих заходів; 

- продовжити вивчення матеріалів по втіленню нових методів і форм виховання. 

 

Перелік відкритих заходів на 2014 – 2015 н.р.

 

 

дата

тема

клас

кл. керівник

     вересень

16

«Твоє навчальне місце в школі і вдома

2-А

 

18

«Дружимо з режимом дня»

2-Б

 

18

«Калейдоскоп професій»

4-Б

 

19

«У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна»

3-Б

 

26

«Поговоримо про електроенергію»

4-А

 

29

«Вогонь – друг, вогонь – ворог»

1-А

 

         жовтень

02

«Я громадянин і патріот держави»

8-А

Семенова Т.Р.

03

«День вчителя» вітальна програма

10

Ільченко О.О.

10

«Наповнюймо серце добром»

6-Б

 

13

«Ми твої друзі, природо»

7-Б

Кочева Л.В.

13

«Закони вулиці і доріг»

8-Б

Морозова Г.А.

17

«Подорож мережею Інтернет по музеях світу»

9-Б

Гулькіна С.І.

20

«Не всі мікроби вороги»

1-Б

 

22

«За добро платять добром»

3-А

 

           листопад

04

«Пізнай себе»

5-Б

Суртаєва Є.Д.

10

«Мова наша солов’їна

1-Б

 

11

«Мальовнича моя Україна»

8-Б

Морозова Г.А.

14

«Як я дбаю про своє здоров*я»

3-Б

 

18

«Кожному мила своя сторона»

2-А

 

21

«Культура спілкування»

2-Б

 

21

«Видатні постаті України»

11

Шот В.М.

21

Прийняття в піонерську організацію СПОУ

5-А

Ісайкін Є.В.

26

«Осінній калейдоскоп»

1-А

 

26

«Чи знаєш ти свій край»

3-А

 

28

«Милосердя –душа доброї людини»

4-А

 

                 грудень

02

«В ім’я твого і мого життя»

5-А

Ісайкін Є.В.

05

«День збройних сил України»

9-Б

Гулькіна С.І.

09

«В людині все має бути прекрасним»

5-Б

Суртаєва Є.Д.

12

«Професії моїх батьків»

6-А

 

12

«Видатні люди мого краю»

8-А

Семенова Т.Р,

12

«Відкривайте чарівні двері добра і довіри»

9-А

Хільман Н.О.

24

Новорічна казка

6-А

 

24

Новорічна казка

6-Б

 

25

Новорічна казка

11

Шот В.М.

26

Новорічна казка

7-Б

Кочева Л.В.

26

Новорічна казка

7-А

Крайнюк Л.Ф.

 


Ціль роботи МО класних керівників

Удосконалення форм і методів виховання через підвищення майстерності класних керівників та поширення їх педагогічного досвіду.

Задачі:

  • удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі,
  • організація  інформаційно – методичної і практичної допомоги класному керівнику у виховній роботі з учнями.
  • методична допомога класному керівників оволодінні новими педагогічними технологіями виховного процесу.
  • організація і проведення на високому професіональному рівні інноваційної, науково – методичної, експериментальної діяльності класного керівника.
  • розвиток інформаційної культури педагогів  і використання  інформаційних технологій у виховній роботі.

 

 


1
2